Nevesinje je gradsko naselje i sjedište istoimene opštine u Republici Srpskoj. Prvi put se spominje kao župa u 12. vijeku, a kao grad u 14. vijeku. Ime su mu dali stari Rimljani, a znači snježno polje-pustinja. Grad ima burnu i bogatu istoriju i poznat je kao istorijsko mjesto.

 

Opština Nevesinje je brdsko-planinski rejon sa prosječnom nadmorskom visinom od 860 metara, a karakteriše je veliko kraško polje ukupne površine 18 hiljada hektara. Klima je kontinentalna sa dugim i hladnim zimama i kratkim i toplim ljetima.

Prvi pouzdani istorijski podatak o Nevesinju nalazi se u ljetopisu Pećke patrijaršije, u kom se kaže da je Sava Nemanjić u Nevesinju 1219. godine postavio prvog humskog episkopa. U dubrovačkim izvorima Nevesinje se prvi put pominje 1281. godine. Župsko sjedište nevesinjske župe i glavni grad bio je Vjenčac – Vinčac; kasnije i kneževsko sjedište. Grad se nalazio iznad sadašnjeg gradskog naselja, lokalni naziv Knežaca, Knežak ili Grad. Vidljivi su i danas ostaci vojničkog utvrđenja i gradskih zidina.

U prvim decenijama 14. vijeka Nevesinjem je vladala porodica Sankovića, koji su bili uticajni i redovno su učestvovali u zborovima bosanskih velikaša kao predstavnici Humske zemlje. Sankoviće su kasnije zamjenile Kosače, sve do dolaska turske vojske koja je iz pravca Sarajeva na ove prostore stigla u proljeće 1465. godine.

Istorija ovih prostora (posebno turski period), protekla je u suprostavljanju svakom zulumu, samovolji i feudalnom kuluku, trpljenju i borbi za samoodržanje, osvajanje slobode, očuvanje nacionalnog i duhovnog identiteta, etičkih i kulturnih vrijednosti. XIX i XX vijek ispunjeni su ratovima za slobodu i ujedinjenje. Najznačajniji događaj ovog perioda je, nesumnjivo, Nevesinjska puška, ispaljena 23. juna 1875. godine u Bišini, na Četnoj poljani iz ruku nevesinjskog hajduka i harambaše Pera Tunguza i njegove čete. Ovaj ustanak dao je signal čitavoj buntovnoj Hercegovini da se digne na ustanak da bi vrlo brzo prerastao u veliku istočnu krizu-pitanje daljeg opstanka turske carevine na Balkanu, kao i podjelu njenih teritorija na tom prostoru. Zbog toga je ovaj ustanak vrlo brzo izgubio lokalni značaj, što su bile ranije bune, i dobio evropski značaj, kao nijedan događaj druge polovine 19. vijeka u zemljama pod turskom vlašću. Nevesinje je, takođe, svoju slobodarsku tradiciju pokazalo i u kasnijim ratovima jer su uvijek prvi znaci otpora pružani upravo u ovom kraju.

Područje Nevesinja ima najveći broj stećaka u Bosni i Hercegovini, a u selu Krekovima nalazi se najveća nekropola stećaka u regiji sa njih 452. Kameni most na rijeci Zalomki sagrađen u XVII vijeku (nazvan još i „Ovčija ćuprija“ ili „Ovčiji brod“), sa tri polukružna svoda predstavlja remek djelo gradnje toga vremena. Najstarija crkva u opštini je srednjevjekovna crkva Presvete Trojice, koja je obnovljena 1810. godine i nalazi se u Kifinom selu.

„Nevesinjska olimpijada“ je sportska manifestacija sa najdužom tradicijom na ovim prostorima, koja traje već više od 130 godina. Pored konjičkih takmičenja koja su glavna atrakcija, održavaju se i takmičenja u tradicionalnim sportovima kao što su bacanje kamena s ramena, povlačenje konopca, skakanje na mijeh i drugi. Ova manifestacija održava se svake godine u avgustu mjesecu i privlači veliki broj posjetilaca.