Kao i prethodne godine, na inicijativu gradonačelnika Trebinja Slavka Vučurevića, gradska uprava će povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena podijeliti sredstva u visini od 50.00 KM majkama poginulih boraca sa područja grada, majkama poginulih boraca koje su primaoci posebnog mjesečnog primanja, kao i nezaposlenim suprugama poginulih boraca.

Pomenuta sredstva će podijeliti predstavnici Grada Trebinja i Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu u skladu sa evidencijom Odjeljenja.

Pored ovoga, gradonačelnik Trebinja će sutra zajedno sa predstavnicima Centra za socijalni rad posjetiti domove deset socijalno ugroženih žena – korisnica prava na novčanu pomoć Centra za socijalni rad, koje žive u alternativnom smještaju u naselju Crnač u Petrovom Polju.

Ovom prilikom gradonačelnik će povodom praznika uručiti novčani iznos u vrijednosti od 50.00KM.

Napominjemo da je Gradska uprava Trebinje i prošle godine uoči praznika žena dodijelila sredstva majkama i suprugama palih boraca, kada je gradonačelnik Trebinja posjetio i uručio simbolične poklone majkama iz porodica Građić i Ninković, koje su u proteklom otadžbinskom ratu izgubile dva sina, kao i porodicu Masleša, čiji je sin život izgubio kao najmlađi borac Trebinjske brigade.

 Izvor: Grad Trebinje