Na osnovu tužbe Grada Trebinje, a u cilju zaštite imovine Fudbalskog kluba “Leotar” koja se nalazi u vlasništvu Grada Trebinje i koja je Fudbalskom klubu “Leotar” data na korišćenje, Okružni privredni sud Trebinje donio je prvostepenu presudu u korist Grada Trebinje.

Presudom je osporena hipoteka uknjižena na FK Leotar u okviru koje je za kredit od 400.000 KM založen stadion u vrijednosti od 3.933.098,00 KM. Ovakvu nesrazmjernu hipoteku potpisao je predsjednik Upravnog odbora kluba Luka Petrović, a strane su sklopile hipotekarni ugovor i pored upozorenja notara da Fudbalski klub “Leotar” ima upisano pravo korišćenja nekretnine, odnosno stadiona, a ne pravo svojine.

U prilogu se nalazi izreka presude Okružnog privrednog suda:

PRESUDA

 

Izvor: Grad Trebinje