Gradonačelnik Trebinja, Slavko Vučurević, donio je danas Odluku o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog cuklusa studija za 2014. godinu. Pomenutom Odlukom Gradska uprava Trebinje je ove godine omogućila stipendiranje većeg broja studenata sa područja Grada Trebinja.

Prema odluci gradonačelnika Vučurevića, broj stipendija koje će biti dodjeljene u 2014. godini povećan je za trideset. Naime, ranijih godina Gradska uprava Trebinje je na godišnjem nivou dodjeljivala ukupno 100 stipendija, dok će ove godine Grad Trebinje podijeliti ukupno 130 stipendija.

Redovnim studentima II, III, IV, V, VI godine studija biće podjeljeno po 40 stipendija – za svaku kategoriju posebno.

Pored ovoga, ove godine biće dodjeljene i stipendije za redovne studente prve godine studija – imaoce diplome „Vuk Karadžić“ koja je stečena kroz osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i nadarene studente sa najvišom postignutom ocjenom u toku studiranja. Ukupno 10 stipendija biće dodjeljeno u okviru ove kategorije.

Bodovanje studenata izvršiće se u skladu sa Odlukom o stipendiranju studenata („Službeni glasnik Opštine Trebinje“, broj 1/04) i Pravilnikom o uslovima i postupku ostvarivanja prava na stipendiju („Službeni glasnik Opštine Trebinje“, broj 2/06 i 1/11).

Konkurs za dodjelu stipendija biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, na Radio Trebinju i Radio Koroni, te oglasnoj tabli Grada Trebinje.

Odluka i konkurs za dodjelu stipendija objavljeni su na zvaničnoj internet stranici Grada Trebinje: www.trebinje.rs.ba (word dokument, lijeva kolona stranice).

Izvor: Grad Trebinje