Za potrebe Grada sunca, kao i SL hotelske grupacije u Trebinju, vlasnička kompanija Swisslion – Takovo raspisuje konkurs za radno mesto:

  1. Marketing menadžer

U želji da ponudimo novi kvalitet na tržištu, sa prepoznatljivom uslugom i kvalitetom rada, od kandidata se traži visok nivo profesionalizma, poslovne etike, obrazovanosti, autentičnosti, inovativnosti i želja za stalnim usavršavanjem.

Za poziciju se traži prethodno radno iskustvo, sposobnost komunikacije na engleskom jeziku, sposobnost rada na računaru, dobre organizacione sposobnosti, vođenje administracije, sposobnost za samostalno obavljanje više različitih zadataka u uslovima povećanog pritiska i sa striktnim vremenskim rokovima.

Prijave na oglas dostaviti elektronskim putem na e-mail adresuposao@gradsuncatrebinje.com sa obaveznom naznakom: Oglas za Grad sunca, SL hotels group – (navesti poziciju za koju se prijavljujete na oglas).

Prijava na oglas treba da sadrži:

  1. Propratno pismo,
  2. CV ili biografiju sa detaljima o prethodnom radnom iskustvu,

 

Kandidati koji ispune uslove iz konkursa biće pozvani na razgovor. Prijave koje nisu zadovoljile uslove iz konkursa neće se razmatrati u daljem postupku prijema, a kandidati o tome neće biti posebno obavešteni.

Rok za dostavljenje prijava je petak, 10.07.2020.

Zadržavamo pravo da ne izvršimo izbor po ovom oglasu.

 

 

 

HP, jul 2020