Tokom sedmice na izmaku čitaoci našeg portala imali su priliku da iznesu svoje mišljenje na temu da li su diplome sa privatnih visokoškolskih ustanova dovoljna referenca za obavljanje državnog ili javnog posla.

Tema koja je aktuelna odavno, tačnije već od pojave prvih privatnih fakulteta na našim prostorima i javno iznesenih sumnji da su brojni nosioci javnih ili državnih funkcija na čudan način došli do visokoškolskih zvanja.

Čitaoci našeg portala, a čini se i većinski naša javnost, mišljenja su da diplome stečene u ovim ustanovama nisu dovoljna kvalifikacija za javni ili državni posao. U našoj anketi od 4.327 glasača, svoj glas ovoj opciji je dalo čak 67% čitalaca ili njih 2.916. Kako bi se u parlamentarnoj terminologiji reklo, dvotrećinskom većinom posjetioci našeg portala su jasno izrazili stav po ovom pitanju.

U određenom broju evropskih zemalja postoji praksa da sa privatnom diplomom ne možete obavljati državni posao.

Ovim zakonodavnim rješenjima spriječeno je da na poslove od javnog značaja bivaju imenovani kadrovi koji svoje povjerenje u fakultetsku obrazovanje nisu poklonili toj istoj državi. Kod nas, ali i cijelom regionu praksa je drugačija, a svakodnevno smo svjedoci iznošenja sumnji u regularnost sticanja visokoškolskih diploma na račun visokopozicioniranih ličnosti u javnim preduzećima, organima javne uprave, pa sve do ministara u vladama ili čak predsjednika država.

Dok je u razvijenim zemljama uglavnom činjenica to da su polaznici privatnih fakulteta na zakonom propisan način stekli znanje i zvanje, ali im se u pojedinim ne dozvoljava obavljanje javnih funkcija iz razloga da država želi da favorizuje kvalifikacije stečene u svojim ustanovama, kod nas je problematika nešto drugačija.

Javna je tajna da postoje tzv “visokoprofitabilne” ustanove visokog, ali i srednjeg stručnog obrazovanja koje omogućavaju polaznicima da, uz finansijsku naknadu, gotovo bez ikakvog znanja dođu u posjed diploma koje ih nominalno kvalifikuju za razne funkcije. Kada se tome doda da u državama našeg regiona još uvijek neprikosnoveno dominira stranačko zapošljavanje u odabiru kadrova za javne i državne poslove, koji predstavljaju svojevrstan “stranački plijen” poslije svakih održanih izbora, dođe se do zaključka da su problemi našeg društva mnogo dublji od onih koje bi mogao riješiti jedan zakonodavni akt kojim bi se eventualno onemogućilo da sa privatnom diplomom obavljate javni ili državni posao.

Nesumnjivo je da postoje privatne visokoškolske ustanove koje pružaju priliku svojim polaznicima da steknu znanje i veće od onog koje bi stekli na pojedinim državnim fakultetima, ali bi se donošenjem zakonskih rješenja koja su u skladu sa stavom naših čitalaca izraženim u anketi, ali i većinskim mišljenjem naše javnosti, onemogućile zloupotrebe po ovom pitanju, posebno kada su u pitanju takozvana stranačka zapošljavanja i famozne kupovine diploma.

Kada su u pitanju znanje, kompetencije i sposobnosti, nesumnjivo je da su brojni slučajevi kvalitetnih kadrova izašlih iz klupa privatnih visokoškolskih ustanova, ali postavlja se pitanje zašto bi takvim kadrovima i bili privlačni državni i javni poslovi?

Za svakog poslovno ambicioznog mladog čovjeka državni ili javni posao nudi određenu dozu veće sigurnosti, tačnije smanjene brige za ostanak bez posla. Činjenica je da će se i to u vremenu koje dolazi promjeniti, jer će lošim aktuelnim gazdovanjem brojnim državnih i javnim preduzeća ona sve češće pretvarati u privatna, odnosno biće privatizovana. Takođe, javni i državni poslovi uglavnom nude i “limitiranu” zaradu, koja doduše uglavnom predstavlja “lako zarađen novac” u odnosu na uloženi trud, ali i takvim praksama su odbrojani dani ukoliko naše društvo želi da postane prosperitetno.

Takođe, zašto sama odluka koji fakultet studirati nebi predstavljala i svojevrsno usmjeravanje kadrova kojim poslom sutra mogu da se bave. Ukoliko više preferirate državne i javne poslove (bilo da izučavate pravo, medicinu, ekonomiju ili bilo šta drugo) upišete se na državni fakultet, a ukoliko želite da radite u realnom ili privatnom sektoru odlučite se za isto ili nešto drugo ?

Ovakvim rješenjima svakako bi se iskorijenile zloupotrebe, a adekvatnim pristupom ni “regularne” privatne visokoškolske ustanove nebi bile oštećene.

Kao i po mnogim pitanjima, tako i po ovome, na potezu je država, tačnije odgovorni koji u ovom momentu još uvijek nemaju dobru volju da se bave ovim pitanjem na objektivan način i u interesu svih građana.

 

DJ.S.

HP, januar 2021.