Nastavljaju se radovi dogradnje vodovodnog sistema sa izvorišta Pridvorica saznajemo od Alekse Zelenovića načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu. Sada su aktuelne pripreme radnog pojasa širine 8 metara za postavljanje i montažu cijevi potisnog cjevovoda, elektro instalacija i optičkog kabla.

U pitanju je najteži i najnepristupačniji teren prema selu Zurovići. Dionica dužine 911 metara, već je po projektu pripremljena na oko 500 metara a trenutno su, na pripremi ostalog terena, angažovane dvije mašine bager rovokopač i buldozer ističe Zelenović.

Prethodno je urađen cjevovod na dužini 1920 metara na dionioci Vranjski Do – Vratlo i rezervoar kapaciteta 500 metara kubnih- podsjeća Zelenović i kaže da će radovi na drugim dijelovima cjevovoda od vodozahvata do objekata na izvorištu početi relativno brzo.

Podsjećamo da su radovi dogradnje vodovodnog sistema opštine Gacko sa izvorišta Pridvorica počeli 7. septembra, 2018. godine. Projektom je predviđena izgradnja cjevovoda dužine oko 12 kilometara, dvije pumpne stanice, tri prekidne komore i dva rezervoara.

Vrijednost investicije je oko 5,5 miliona maraka. Iz kredita Evropske investicione banke biće izdvojeno 2,5 miliona maraka, odnosno 50 % ukupnog novca, grant Evropske unije iznosi 500. 000 evra dok će Opština Gacko sufinansirati radove sa 1,7 miliona maraka.

Glavni izvođač radova je „Buk Promet“ Bijeljina a podizvođači su „Antikorozija“ Gacko i „Konstruktor Inženjering“ Bileća.

 

 

 

 

Izvor: Radio Gacko