Na zahtjev Opštine Gacko, u martu ove godine projektovano je idejno rješenje objekta Dom za smještaj starih lica koji će biti izgrađen na području opštine Gacko. Кako stoji u dokumentu idejnog rješenja, ukupna bruto površina objekta biće 910 m2, smještajnog kapaciteta 46 ležaja.

Prema planu kapitalnih ulaganja koji je projektovan za naredne tri godine, za ove namjene Opština Gacko će obezbijediti sredstva u iznosu od 765.000,00 КM.

„Idejno rješenje projekta urađeno je početkom marta i sva situacija sa pandemijom virusa korona usporila je proceduru izrade dalje projektne dokumentacije. Jedan dio sredstava za ove namjene izdvojićemo iz budžeta opštine Gacko, a jedan dio iz kreditnog zaduženja. O lokaciji razgovaramo, postoje prijedlozi, ali u narednih mjesec dana ćemo se aktivirati da izaberemo najpogodniju, nakon čega ćemo naručiti i izradu glavnog projekta i samim tim ući u dalju proceduru“, rekao je zamjenik načelnika opštine Gacko, Radoica Antunović.

Spratnost objekta je suteren, prizemlje i jedan sprat. Unutrašnja dispozicija je određena kao jedna cjelina sa tri nivoa prostorija i tri kraka, imajući u vidu višestruko stanje starih lica. Ukupni smještajni kapaciteti prema idejnom projektu riješeni su u prizemlju i spratu objekta, sa jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, dok je dio riješen sa sobama na istom nivou i zajedničkim sanitarnim čvorovima.

U tehničkom opisu idejnog rješenja između ostalog predviđena je recepcija sa apotekom, prostor za ljekara, restoran kuhinja i drugi sadržaji potrebni ovoj populaciji.

Podsjetimo, Skupština opštine Gacko na 23. redovnom zasjedanju donijela je Zaključak o prihvatanju Studije opravdanosti otvaranja Dnevnog centra za stara lica ili Doma za stara lica. U studiji, koju je izradila radna grupa JU Centar za socijalni rad, predočeni su problemi sa kojima se susreću stare osobe, te razlozi koji ukazuju na potrebu osnivanja jedne ovakve ustanove na području opštine Gacko.

 

 

 

 

Izvor: Opština Gacko