Opština Gacko kao investitor radova obuhvaćenih Ugovorom broj: 02-345-33/19 od 05.06.2019. godine, sa odabranim izvođačem radova „Staršped“ d.o.o. Gacko, namjerava započeti predmetne radove od ponedeljka 22.07.2019. godine, obavještavaju iz Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu.

Nakon upoznavanja izvođača sa projektom i imenovanja Nadzornog organa, stekli su se svi zakonski i tehnički uslovi za početak izvođenja radova.

Podsjećamo građane da su blagovremeno obavještavani putem Radio Gacka u dužem vremenskom intervalu (15 dana), kao i putem naše internet stranice, da ne obavljaju nikakve radove u radnom pojasu od 10 metara od južne strane ulice Vidovdanske, te da je kompletno zemljište od pojasa Južne obilaznice otkupljeno do ulice Vidovdanske po članu 11. Zakona o eksproprijaciji prije više od 8 godina.

Pošto su u pitanju pripremni radovi, za početak je planirano uklanjanje ivičnjaka, stabala, zamjena kanalizacionog kolektora i za početak uklanjanje ograda prema ulici.

Kako su sve ograde prilikom eksproprijacije isplaćene, poželjno bi bilo da korisnici iste uklone i upotrijebe za neke svoje potrebe.

Uz spremnost investitora i izvođača za saradnju uz predviđene mjere zaštite saobraćaja i prolaznika, ljubazno vas molimo da nelegalne ograde i drugo uklonite u primjerenom roku. Ukoliko do datog datuma ne uklonite objekat, odnosno ne oslobodite gradilište bićemo prinuđeni da predviđene radnje obavimo preko inspekcijskih službi o vašem trošku.

Izvor: Opština Gacko