Zemljani radovi na izgradnji sportske dvorane u Gacku su završeni. U toku je nasipanje tampona, a početkom novembra kreće se sa izlivanjem betonske podloge na koju će biti postavljeni montažni elementi.

Svi elementi se rade u Gračanici u preduzeću „Širbegović“, a u zavisnosti od vremenskih uslova, postavljanje kompletne montažne konstrukcije planirano je krajem decembra.

Prema riječima načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i civilnu zaštitu, Alekse Zelenovića, osim zemljanih radova dosta je urađeno na nasipanju i okolnom uređenju, gdje će nakon dizanja konstrukcije biti pripremljena podloga za parking, rasvjetu, protiv požarnu zaštitu i ostale prateće elemente definisane projektom.

Radovi se izvode po predviđenoj dinamici i ugovoru.

Izvođač radova je konzorcijum „Antikorozija“ d.o.o. Gacko i „Širbegović inženjering“ d.o.o. Gračanica, a ukupna vrijednost radova iznosi oko 2 miliona 800 hiljada maraka.

Izvor: Opština Gacko