Fond zdravstvenog osiguranja RS od ove godine počeo je da finansira još 25 novih zdravstvenih usluga koje do sada nisu bile dio zdravstvenog sistema, čime je nastavljen trend uvođenja novih usluga u zdravstvene ustanove u Srpskoj.

U FZO RS podsjećaju da je u proteklih pet godina uvedeno više od 300 novih usluga, zbog kojih su osiguranici ovog fonda ranije upućivani na liječenje izvan Srpske.

– Od januara ove godine, Univerzitetski klinički centar RS počeo je da izvodi 19 novih dijagnostičkih usluga iz oblasti infektologije, mikrobiologije, patologije, humane genetike i biohemijske – laboratorijske dijagnostike. Osim toga, Zavoda za transfuzijsku medicinu počeo je da izvodi i četiri nove zdravstvene usluge iz oblasti krvi i krvnih komponenti koje su preporuke EU, jer je, između ostalog, riječ o savremenoj tehnologiji odstranjivanja leukocita koji za određenu kategoriju pacijenata mogu da izazovu neželjene posljedice. Ovo je još jedan dokaz da Fond i cjelokupan zdravstveni sistem prate svjetske trendove u ovoj oblasti i nastoje da pacijentima osiguraju dostupnost zdravstvenih usluga koje se primjenjuju i u referentnim evropskim klinikama – saopštili su iz FZO RS.

Napominju i da se u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ od ove godine uvode još dvije nove usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, poput terapije udarnim talasom za pacijente sa hroničnim bolnim stanjima lokomotornog aparata. Prednost ove usluge je u efikasnijem liječenju, ali i to što se pacijenti sa ovim zdravstvenim problemima ne moraju izlagati operativnim zahvatima.

– Finansiranje i uvođenje novih zdravstvenih usluga dio su strateške zdravstvene politike i opredeljenje da se ulaganjem u sopstveni razvoj i resurse smanji broj pacijenata koji moraju da odlaze na liječenje izvan Republike Srpske. Zahvaljujući tome umjesto više od 10.000 pacijenata koji se se ranije upućivali na liječenje izvan RS sada je taj broj smanjen na oko 6.000 osiguranika na godišnjem nivou – naglašavaju u FZO RS.

 

 

 

Izvor: Srpska info