Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske odobrila je u ponedjeljak, 23. oktobra, firmi Fruit Invest sa sjedištem u Beogradu objavljivanje ponude za preuzimanje akcionarskog društva Popovo polje u Trebinju, saopšteno je iz Banjalučke berze.
Fruit Invest je podnio zahtjev 12. oktobra posredstvom društva Advantis broker Banjaluka, a sa tom firmom zajednički djeluje i Esteban Milović. Fruit Invest već posjeduje 1.432.383 ili 44,6% redovnih akcija, a Milović 20%, pa se zahtjev odnosi na preuzimanje preostalih akcija kojih ukupno ima 3.207.815, potvrđeno je za portal eKapija iz Banjalučke berze.

Ponudilac i lice koji zajednički djeluju obavezni su da plate 0,45 KM za svaku akciju koja je predmet ponude.

Ponudilac je obavezan objaviti ponudu za preuzimanje u roku od sedam dana od dana prijema ovog rješenja.

Popovo polje a.d. Trebinje bavi se proizvodnjom jabuka, trešanja i grožđa, a najveći dio zasada čine jabuke na oko 120 hektara. Voće između ostalog izvoze u Italiju, Rusiju, Njemačku i Holandiju.