Tvrđava Drakuljica, nekadašnja vojna karaula, nalazi se iznad Bilećkog jezera i nastala je nakon uspostave austro-ugarske vlasti u Bosni i Hercegovini, kao jedna od osam tvrđava na visovima oko Bileće.

Da bi utvrdili granicu u okolini Bileće, Austrougari su sagradili čak osam jakih utvrđenja: Vlahinja, Kamenica, Hadžibegovo brdo, Modrobac, Dubovac, Tuhor, Nikolja glava (Vodena gradina) i Drakuljica.

Bivša utvrda Drakuljica nalazi se na raskrsnici između starog puta Bileća-Trebinje (koji je potopljen) i današnjeg magistralnog puta Bileća-Trebinje, a koji prati samu obalu jezera i dalje vodi prema Herceg Novom i Dubrovniku.

Nekadašnja karaula vidljiva je i sa druge obale jezera, to jeste magistralnog pravca koji vodi prema Crnoj Gori, a sa njenogh vrha pruža se prelijep pogled na Bilećko jezero.

Utvrđenja na brdima Dubovac i Modrobac najvećim dijelom bili su ispod zemlje kao mali podzemni gradovi, a imali su i liftove. Svaki od ovih objekata imao je specifičnu ulogu u strategiji odbrane. Pri gradnji ovih objekata angažovani su majstori vrsni zidari iz Bileće i okoline kao i sa Primorja.

Sve tvrđave bile su povezane kaldrmisanom cestom, a ostaci tih kaldrma vidljivi su i danas. Na Dubovcu su bila dva topa najvećih kalibara na Balkanu, a na Modrpcu prva lift platforma takođe najveća na Balkanu.

 

 

 

 

Izvor: SeeSrpska / FOTO: Jovan Vidaković