Fond zdravstenog osiguranja RS počinje da finansira kohlearne implantanata za djecu sa oštećenim sluhom, a ovu zdravstvenu uslugu će pružati Univerzitetski klinički centar RS.

– S obzirom na to da trošak ugradnje kohlearnog implanta za jednog osiguranika iznosi oko 32.000 KM, ovo će biti velika finansijka olakšica za roditelje djece sa oštećenim sluhom, jer će ubuduće Fond u potpunosti snositi troškove finansiranja i ugradnje ovog aparata.

 

 

– Kohlearni implantati se uglavnom ugrađuju djeci sa urođenom obostranom gluvoćom, kao i djeci sa preogresivnim postlingvalnim gubitkom sluha ili stanja nakon menignitisa. Sve dosadašnje studije kao i djeca kojima su ugrađeni kohlearni implantati su pokazali da zahvaljujući ovom aparatu djeca imaju uredno razvijen govor, redovno pohađaju školu i aktivni su članovi društvene zajednice. Takođe, sve svjetske studije su dokazale da je uspješnog kao i efektnost ugradnje kohleranog implanta mnogo veća ako se djeci ugradi u što ranijoj životnoj dobi – saopštili su iz FZO.

 

Naglasili su da je ovo omogućeno izmjenom Pravilnika o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu koji je usvojio Upravni odbor ove institucije, te je i nastavak poslovnog opredjeljenja Fonda  da se osiguranicima u kontinuitetu obezbjeđuje dostupnija i kvalitetnija zdravstvena zaštita.

– Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku, te se njegova primjena očekuje u drugoj polovini marta ove godine – ističu u ovom fondu.

 

 

Izvor: Srpska info