Ministarstvo transporta i komunikacija BiH pripremilo je prijedlog odluke koji će biti upućen na usvajanje Savjetu ministara BiH, a predviđeno je da vlasnici nabavljene opreme za digitalizaciju budu javni emiteri.

 

 

Šef Kabineta ministra transporta i komunikacija Slavka Matanovića, Vanja Filipović, istakao je da prije odluke Savjeta ministara mišljenje treba da daju i Ministarstvo finansija i trezora, Kancelarija za zakonodavstvo i Pravobranilaštvo BiH.

– Odlukom je predviđeno da su emiteri vlasnici opreme, ali da sva tri javna emitera kao javni sistem omoguće javno emitovanje na cijeloj teritoriji BiH. Oprema će biti korišćena isključivo za potrebe digitalizacije. Time se udovoljava zahtjevima RTRS-a da oprema bude predata u vlasništvo emitera i oni su zaduženi za održavanje i upravljanje tom opremom – rekao je Filipović.

Dodao je da će Ministarstvo transporta i komunikacija nakon odluke Savjeta ministara biti zaduženo da sklopi ugovor sa sva tri javna emitera o preuzimanju opreme, njenom korišćenju, održavanju i uzajamnim odnosima i obavezama.

– Nakon toga će se krenuti u drugu fazu digitalizacije. Ako vremenski uslovi budu dozvoljavali, RTRS će u roku od 60 dana instalirati preuzetu opremu. Ovim će proces digitalizacije u BiH konačno biti otkočen – rekao je Filipović.

BiH je do 17. juna trebalo da pređe sa analognog na digitalni sistem emitovanja, ali jedina u Evropi nije ispoštovala taj rok. Glavni problem zbog kojeg je došlo do zastoja je što oprema koja je predviđena za tehnički dio projekta digitalizacije nije u cjelosti montirana. Oprema je instalirana na području FBiH, dok RTRS nije preuzeo svoj dio, jer nije bilo utvrđeno čije je vlasništvo, niti su brojna druga pitanja regulisana zakonom.

Upozorenje

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) uputila je svim televizijskim stanicama dopis u kojem navodi da za sada neće prekinuti emitovanje analognog signala, ali da ne može uticati na činjenicu da će do toga kad-tad doći, jer se očekuju takvi zahtjevi iz Srbije, Hrvatske i Mađarske, s obzirom na to da signal iz BiH u tim zemljama ometa emitovanje programa. Za sada je na zahtjev Srbije ugašen jedan predajnik, zbog čega je bez signala BHT-a ostalo nekoliko opština na istoku RS.

Prednosti digitalizacije

– Visok kvalitet slike i zvuka

– Veći izbor programskih sadržaja

– Novi servisi za građane sa posebnim potrebama

Izvor: Glas Srpske