Za popunu 815 upražnjenih mjesta u početnom činu vojnika Oružanih snaga BiH dosad je prijavljeno skoro duplo više potencijalnih vojnika.

U Ministarstvu odbrane BiH kažu da je javni oglas za popunu upražnjenih formacijskih mjesta objavljen 27. aprila, a završen 21. maja.

“Do sada je zaprimljeno više od 1.500 prijava, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu za više oko 500 prijava. Još nam pristižu prijave upućene putem pošte”, rekli su za “Nezavisne” u Kancelariji za odnose s javnošću MO BiH.

Istakli su da je broj prijava u prošloj godini bio manji nego u 2016. godini, ali da je u odnosu na prošlu taj broj sada povećan.

“Broj upražnjenih formacijskih mjesta sa zadnjim oglasom se povećao. Broj prijava u 2016. bio je oko 2.000, u prošloj oko 1.110, a do sada se u ovoj godini prijavilo više od 1.500 kandidata”, rekli su u MO BiH.

Oni smatraju da je u prošloj godini bio manji broj prijava iz razloga što su stvorene pretpostavke da mladi ljudi iz BiH imaju više mogućnosti da se zaposle kod drugih poslodavaca, kako u inostranstvu, tako i u zemlji.

“U saradnji sa britanskom ambasadom i NATO štabom u Sarajevu, svake godine planski i kontinuirano vršimo medijsku kampanju promocije vojnog poziva i animiranja građana da se prijave za vojni poziv. Sa istom praksom nešto intenzivnije ćemo nastaviti i u narednom periodu”, ističu u MO BiH.

Dodali su da vojnici u profesionalnoj vojnoj službi mogu biti do navršenih 35 godina života, a izmjenom Zakona o službi pomjeraju se godine starosti za ostanak u profesionalnoj vojnoj službi sa 35 na 40 godina, koji je u parlamentarnoj proceduri, u završnoj fazi odobravanja i donošenja.

Boško Šiljegović, parlamentarni vojni povjerenik BiH, kaže da je to ipak mali broj prijavljenih kandidata u odnosu na nekadašnje konkurse za prijem profesionalnih vojnih lica.

“Zabrinut sam zbog čega se javio mali broj ljudi. Imali smo godina kada je bilo po šest-sedam kandidata na jedno upražnjeno mjesto. Ranije je bilo konkursa za 300 ljudi, a javi se po 6.000-7.000 zainteresovanih, dok sad imamo situaciju da su to dva kandidata na jedno vojničko mjesto”, rekao je Šiljegović.

On kaže da to diktira berza rada, gdje mladi ljudi nemaju ništa drugo i onda se prijavljuju za Oružane snage BiH, iako među prijavljenim ima onih koji su tu iz ljubavi prema vojsci, ali ima i onih koji tu vide način za egzistenciju.

“Posljednjih godina imamo tendenciju odliva ljudi, i to nisu mali brojevi, to su značajne brojke, po nekoliko stotina ljudi odlazi iz Oružanih snaga BiH, te je iz tog razloga i raspisan konkurs”, istakao je Šiljegović.

Dodao je da je ovaj put MO BiH isključilo i testiranje za kandidate, te se odlučilo samo na provjeru fizičkih sposobnosti i ljekarsku, odnosno zdravstvenu sposobnost.

Jedan od potencijalnih budućih vojnika kaže da se iščekivajući posao u struci nakon završenog školovanja odlučio na vojnu službu, te da na taj način sebi obezbijedi egzistenciju.

“Najveći problem mi je to što služba traje do 35-40 godina i šta poslije, ali o tome ću razmišljati kasnije”, rekao je ovaj mladić.

 

Izvor: Nezavisne novine