OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH spremila je potpuno novi prijedlog zakona o PDV-u, a kako stvari zasad stoje, većina onog što su privrednici zagovarali neće biti uvrštena u njega.

U radnom materijalu, naime, nema izmjene rokova za plaćanje poreza, PDV će se i dalje plaćati po izdatoj, a ne po naplaćenoj fakturi, dok će, sa druge strane, prag za ulazak u PDV sistem najvjerovatnije biti povećan sa 50.000 maraka na veći iznos.

“Nismo predlagali bilo kakve izmjene rokova u plaćanju obaveza po osnovu PDV-a, niti smo mijenjali stopu. Kad je u pitanju često pominjana mogućnost da se PDV plaća samo po osnovu naplaćenih faktura, moramo istaći da je takva mogućnost data zemljama članicama EU, ali nije obavezna. Iz tog razloga postoje neke zemlje koje su takav sistem uvele, ali isključivo za mala i srednja preduzeća. Međutim, ovdje je zaista važno naglasiti da isti ti obveznici koji imaju mogućnost da PDV plate samo na one fakture koje su naplatili, isto tako odbitak ulaznog PDV-a imaju samo na one fakture koje su oni platili svojim dobavljačima”, kažu u UIO BiH iz kojeg nisu objasnili zašto ideja o pomjeranju roka za plaćanje PDV-a nije prihvatljiva.

Dodaju kako je jedna od stvari koju će svakako predložiti povećanje praga za registraciju u sistem PDV-a, sa sadašnjih 50.000 na 75.000 ili 100.000 KM.

“Na ovaj način bi u sistemu PDV-a bili obveznici koji zaista i ostvaruju ovakav promet, te koji posluju u pravom smislu te riječi, što znači da iskazuju obavezu za uplatu PDV-a, a riješili bi se tzv. PDV parazita, koji u ovom trenutku ne ostvaruju traženi oporezivi promet i više vuku novca iz sistema, nego što doprinose prikupljanju prihoda”, smatraju u UIO BiH.

Ipak, kako kažu, o svemu će odlučiti vladajuće strukture u Upravnom odboru UIO, Savjetu ministara BiH i parlamentu.

U Privrednoj komori Republike Srpske smatraju kako će novi zakon imati i prednosti, ali i nedostatke.

“S jedne strane je dobro za mala preduzeća, kao i one koji se odlučuju za pokretanje biznisa, da se prag sa 50.000 poveća na 100.000 KM, a sa druge strane nije dobro da ne dođe do pomjeranje roka za plaćanje PDV-a. Ako već nije moguće da bude plaćen po naplaćenoj fakturi, taj rok bi trebalo da bude prolongiran do kraja mjeseca kako bi se na neki način relaksirali privrednici na početku mjeseca jer tada imaju brojne izdatke, a i da se što kvalitetnije pripremi dokumentacija”, kazao je Vladimir Blagojević, portparol Komore.

U Institutu za razvoj mladih “Kult”, koji već duže vrijeme zagovara ideju o pomjeranju roka za plaćanje PDV-a, kažu kako se radi o prijeko potrebnim izmjenama zakona, koje će ići u prilog privrednicima.

“Nadamo se da će Upravni odbor UIO BiH do predlaganja zakona ipak uvrstiti ono što je zahtijevalo preko 30.000 privrednika u cijeloj BiH, a to je pomjeranje roka za plaćanje PDV-a i smanjenje dnevne zatezne kamatne stope za kašnjenje u plaćanju sa 0,04 odsto na 0,02 odsto. Ranije je traženo da se PDV plaća po naplaćenim fakturama, a ne po izdatim, što je na neki način UO UIO odbio, jer su rekli kako ne postoje tehnički ni administrativni uslovi da se to sprovede. Ali, upravo ove dvije izmjene, rok i zatezna kamata, ne zahtijevaju nikakve izmjene ni poseban informacioni sistem, kao ni dodatno osoblje, i radi se o jednostavnim promjenama koje se mogu postepeno uvesti. To je izvodivo i nadamo se da će institucije vlasti imati sluha za ovo”, kazala je Ajka Baručić, ekonomski stručnjak iz ovog udruženja.

Inače, kada je zakon u pitanju, treba reći da se neće mijenjati ni stopa PDV-a, jer kako kažu u UIO BiH, trenutno imamo sistem za koji se kao najefikasniji zalažu međunarodne finansijske institucije. Kažu kako bi izmijenjena stopa značila i novo opterećenje za poreske obveznike, koji bi morali mijenjati i softverska rješenja koja prate njihov rad. Isto tako, tvrde da nikad niko u BiH nije uradio dovoljno dobru i kvalitetnu analizu koja bi pokazala kako i za koliko će uvođenje niže stope biti od koristi građanima.

Izvor: capital.ba