Duga nastaje kada svjetlost prolazi kroz kapljice u atmosferi, a krivljenje svjetlosti rezultira poznatim šarenim lukom. Ali, tu nije kraj, postoji još interesantnih stvari koje bi trebalo da znamo. Recimo, znate li da dvije osobe nikada ne vide istu dugu?!
Duge se rijetko viđaju noću.
Duge se najčešće viđaju tokom jutra ili večeri. Kako bi stvorila dugu, svjetlost mora da udari kapljicu pod uglom od 42 stepena. To se neće desiti ukoliko je ugao Sunca viši od 42 stepena.

Duge se mogu pojaviti i tokom noći.
Međutim, duge koje se pojavljuju noću nazivaju se mjesečevim dugama. Ovo ima smisla pošto zraci koji se prelamaju dolaze od refleksije Mjeseca.

Dvije osobe nikada ne vide istu dugu.
Svjetlost koja se odbija od određenih kapljica za dugu koju vidite, to čini pod potpuno drugačijim uglom za nekoga drugog i tako stvara poptuno drugačiji prikaz. To je zato što dvije osobe ne mogu da budu na istom mjestu u isto vrijeme kako bi vidjele istu dugu.

Nikada ne možete da dođete do kraja duge.
Čini se da se duga pomjera kako se i vi pomjerate, to je zato što svjetlo koje formira dugu to čini sa specifične razdaljine i pod specifičnim uglom u odnosu na posmatrača. To znači da će razdaljina između vas i duge uvijek biti ista.

Ne možemo da vidimo sve boje duge.
Pored tih 7 klasičnih boja, dugu sačinjava znatno veći broj boja, zapravo više od milion njih. Mnoge od tih boja nisu vidljive ljudskom oku.

Moguće su duple ili trostruke duge.
Moguće je viditi više od jedne duge u isto vreme kada svjetlost počinje da se odbija unutar kapljice i tako se dijeli u svoje boje. Kada se ovo desi unutar kapljice dva puta, dobijamo duplu dugu, kada se desi tri puta onda dobijamo trostruku dugu.

Možemo da učinimo da duga nestane.
Sudeći po magazinu Discovery, polarizovane naočari za sunce mogu da blokiraju dugu zato što su premazane slojem vertikalno poređanim molekulima, a svjetlo se od vode reflektuje horizontalno.