Osobama koje su spremne promijeniti svoj način razmišljanja, afirmativne poruke mogu donijeti promjene koje će rezultirati boljim pogledom na sebe, ali i vedrijim pogledom na svijet.

 

Zaokupljeni brzim tokom i načinom života, često zaboravimo da biti optimist, uvijek tražiti pozitivno i vjerovati u uspjeh važni su faktori na putu do lične sreće, uspjeha i zadovoljstva. Štaviše, često te i više nego bitne faktore zanemarujemo.

Misliti pozitivno zapravo postaje ideja vodilja mnogima, da kroz svoje misli ostvare sebe, mijenjajući i sebe i svijet koji ih okružuje vlastitim djelovanjem. Promjene su često najpotrebnije upravo u vrijeme kada nalazimo sve manje vremena za sebe i ljude oko nas, a afirmativne poruke sa sobom nose korjenite promjene i svakome usađuju vjeru u bolje sutra.

Afirmacija je zapravo vještina i tehnika reprogramiranja vlastite podsvijesti pomoću potvrdnih izjava, koje mijenjaju stanje svijesti i način razmišljanja, a sve ovo u konačnici dovodi do pozitivne promjene funkcioniranja čovjeka kao individue. Afirmacije kao psihološka tehnika, usmjerena je na pozitivan ishod, a ne trenutnu situaciju i negativnostima koje osobu okružuju. Njima se zapravo traži pozitivna misao koja osobu motivira da ide naprijed.

Ideja o afirmacijama temelji se na uvjerenju da pozitivno usmjerene misli mogu značajno poboljšati psihološko stanje pojedinca i time donijeti pozitivne rezultate, mijenjajući ponašanje i stav osobe. Afirmacije mogu promjenom razmišljanja uticati na stvarnost, i ako stvarno vjerujemo u njih, privući pozitivne događaje.

Zabranivši sebi pesimizam i ružne misli, mnogi su promijenili sebe, ali i svijet oko sebe. Ovaj narastajući, sve popularniji trend poručuje da je sreća nešto što se može naučiti, i svakako ga vrijedi isprobati.