Foto: Hercegovina Promo

Ulazak u Trebinje sa zapadne strane, iz pravca Ljubinja i Mostara, krasi ova tabla sa natpisom najjužnijeg grada Republike Srpske a tik uz nju na našoj fotografiji vidite i poznati trebinjski “dolap” ili popularno “kolo” koje se koristi za navodnjavanje okolnih obradivih površina, na ovom potezu uglavnom zasađenih vinovom lozom.