Maj je mjesec u kojem učenici trebaju donijeti konačan sud o tome u koju će srednju školi ići ili koji će fakultet upisati.

U zemlji koja ima veliki broj nezaposenih često se zahtijeva praktičnost u izboru zanimanja umjesto odluke da se izabere zanimanje na osnovu ličnih afiniteta.

Boris Pupić, stručni saradnik za odnose sa javnošću, informisanje i izdavaštvo Agencije za rad i zapošljavanje BiH
rekao je da najviše nezaposlenih u BiH ima sa strukom: VSS dip. kriminalisti, dipl. ekonomisti, dipl. pravnici, politolozi, žurnalisti, socijalni radnici, prof. socijologije i dipl. pedagozi.

Kada su u pitanju nezaposleni sa srednjom stručnom spremom prednjače ekonomski tehničari, mašinski tehničari, maturanti gimnazije i saobraćajni tehničari Od KV i VKV najviše nezaposlenih ima među bravarima, vozačima motornih vozila, prodavačima, frizerima-vlasuljarima, kuharima i metalostrugarima.

„Prema broju objavljenih oglasa natraženija zanimanja u našoj zemlji su sa VSS: IT inžinjeri, softver inžinjeri, inžinjeri elektrotehnike, građevinski inžinjeri, diplomirani farmaceuti, doktori medicine-specijalisti. Sa SSS to su: prodavači i ugostitelji, mašinovođe, operater za unos podataka, tehničar za građevinske materijale, tehničar za sigurnost saobračaja. A od VKV i KV radnika to su: krojači, zidari, varioci, kožari, asfalteri, drvoresci i rukovalac kranom“, rekao je za BUKU Pupić.

Pri izboru srednjih škola i fakulteta Boris Pupić preporučuje da se mladi prvo informišu o potrebama tržišta rada, te da svoje obrazovanje prilagode ovim potrebama.

 

digital-studentTraženo zanimanje- IT inžinjeri

Branka Rogač, viši saradnik za odnose sa javnošću u Ministarstvu prosvjete i kulture RS rekla je da je Vlada RS donijela Odluku kojom se odobrava upis: 6.753 redovna i vanredna studenta prvog ciklusa studija, i to: 3.380 studenta na Univerzitetu u Banjaluci, 2.928 studenata na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, 105 studenata na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Sveti Vasilije Ostroški u Foči, 270 studenata na Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru i 70 studenata na Visokoj školi za turizam i hotelijerstvo u Trebinju.

„Odlukom se odobrava odobrava upis 2.257 redovnih i vanrednih studenta drugog ciklusa studija i to: 1.087 studenta na Univerzitetu u Banjaluci, 1.130 studenta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i 40 studenata na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Sveti Vasilije Ostroški u Foči“, rekla je Branka Rogač za BUKU.

Ona je dodala da je prijedlog broja studenata koje su javni univerziteti dostavili Ministarstvu prosvjete i kulture, Ministarstvo je korigovalo u dijelu koji se odnosi na studijske programe koji školuju kadrove sa izraženim suficitom na tržištu rada.

„Na studijskim programima iz oblasti matematike i fizike, koji se izvode na Prirodno matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci i na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koji su ovom odlukom definisani kao deficitarni studijski programi, povećan je broj studenata u kategoriji ’budžet’ u odnosu na prijedlog univerziteta.U skladu sa navedenim, Odlukom je za studente koji upišu ove studijske programe obezbijeđena finansijska pomoć“, rekla je Rogač Branka iz Ministarstva prosvjete i kulture RS

Izvor: 6yka.com