Brojni apeli, molbe i zahtjevi udruženja višečlanih porodica u RS za dječje i materinske dodatke od minimum 100 KM po djetetu, te ukidanje brojnih kriterijuma i imovinskog cenzusa za njihovu dodjelu u skorije vrijeme neće uroditi plodom.

 

Prema podacima Javnog fonda za dječju zaštitu RS, mjesečni iznosi dodatka za drugo i četvrto dijete su po 35 KM, za treće dijete 70, dok je za osjetljive (vulnerabilne) kategorije djece 90 KM. Materinski dodatak iznosi 70 KM. Prema aktuelnim kriterijumima i imovinskom cenzusu dječji dodatak (izuzev djece iz osjetljivih kategorija), kao i materinski dodatak, mogu ostvariti samo ekstremno siromašne porodice u RS, čiji ukupan prihod ne prelazi 347 KM.

“Fond nema sredstava da u skorijem periodu opet povećava mjesečni iznos dodataka, ukida kriterijume i imovinski cenzus za njihovu dodjelu”, rekao je za “Nezavisne” Momir Popić, direktor Javnog fonda za dječju zaštitu RS.

On je istakao da bez dodatnih izvora prihoda, mimo doprinosa za dječju zaštitu, nije moguće proširiti broj korisnika na prvo, te peto i svako naredno dijete u porodici, kao i djecu stariju od 15 godina.

“Prioritet je da se očuva nivo dostignutih prava i da se redovno isplaćuju do svakog petog u mjesecu”, istakao je Popić.

Jovan Radovanović, predsjednik Udruženja višečlanih porodica “Četiri plus” Banjaluka, koje broji oko 560 porodica, ističe da više od 70 odsto višečlanih porodica živi na ivici egzistencije, što znači da nijedan od članova nema stalno zaposlenje, niti dovoljan iznos prihoda da prehrani porodicu.

“Zahtjev Udruženja već godinama je da dječji dodatak iznosi 100 KM po svakom djetetu u porodici, tokom cijelog školovanja, a ne samo do 15. godine. Takođe, treba ukinuti imovinski cenzus”, naglasio je Radovanović i dodao da je Udruženje s tim zahtjevima prošle godine upoznalo i predsjednika RS i Narodnu skupštinu RS.

Prema podacima Javnog fonda za dječju zaštitu, za ostvarivanje prava na dodatak za djecu imovinski cenzus ove godine je povećan sa 75 KM na 81 za drugo dijete, sa 80 KM na 85 za treće dijete, te sa 90 KM na 93 za četvrto dijete i ostvarenje materinskog dodatka.

“To, prema našoj računici, znači da porodica ne smije da ima imovinu koju može da unovči, niti primanja koja prelaze 347 KM”, kazao je Radovanović.

U Udruženju “Četiri plus” u Banjaluci smatraju da Vlada RS može da omogući sredstva za povećanje dječjeg i materinskog dodatka.

“Potrebno je da se skrešu sredstva za Vladine agencije, direktorska primanja, primanja upravnih i nadzornih odbora. Zar je jedan direktor, s platom od 3.000 KM, vredniji od 100 djece?!”, ogorčeno ističe Radovanović.

Blagoja Andrić, predsjednik Udruženja roditelja “Četiri i više” u Višegradu, koje okuplja 310 višečlanih porodica, ukazuje na njihov težak položaj u ovom gradu. On je istakao da majke koje rode četvoro i više djece treba da primaju minimalno između 100 i 200 KM mjesečno, te se slaže da bi sva djeca u porodici trebalo da primaju dječji dodatak minimalno od 100 KM.

“Zalažemo se i da majke četvoro i više djece treba da imaju pravo na uplatu staža”, istakao je Andrić.

Dodao je da opština nastoji da jednokratnom pomoći podrži ove porodice, a jedan od vidova pomoći je i 140 KM za školski pribor po porodici.

Projekat “Socijalizacija djece u RS”

Prioritet Javnog fonda za dječju zaštitu, kako su istakli, je redovna refundacija naknade plate, i to posebno poslodavcima iz realnog sektora. U 2015. nastavljaju projekat “Socijalizacija djece RS”. On će biti realizovan u 14 smjena, a biće obuhvaćeno 2.200 lica, od čega oko 1.800 djece različitih kategorija.

Izvor: etrafika.net