DaVinči je privatna zdravstvena ustanova organizovana po principu poliklinike sa dnevnom bolnicom. Samim izborom imena slavnog genija željeli smo da simbolično ukažemo na našu viziju i stremljenje ka savršenstvu, čije temelje čine vrhunski stručnjaci, odgovoran i brižan odnos osoblja prema klijentima i čuvanje privatnosti.

Naša vizija je pružiti usluge najvišeg kvaliteta i biti izbor od povjerenja za korisnike. Želimo da budemo lideri privatnog zdravstva, pratimo najsavremenije metode u liječenju i budemo iskreno posvećeni medicinskim izazovima.

Stremimo ka savršenstvu, čije temelje čine vrhunski stručnjaci, odgovoran i brižan odnos osoblja prema klijentima i čuvanje privatnosti.

Povjerenje počiva na pouzdanosti, osloncu i uspjesima koje dijelimo sa našim klijentima.

Zbog povjerenja koje gradimo naši korisnici mogu biti potpuno sigurni da ćemo uraditi onaj dodatni korak kako bismo ispunili njihove zahtjeve. Težimo da ne odstupamo od naših standarda, već nasuprot da standarde podižemo uvijek za ljestvicu više i na taj način održimo povjerenje.

Najavljujemo i ordiniranje uglednih stručnjaka u narednom periodu:

 

/sponzorisana objava/

HP, novembar 2020.