Na sjednici će po tradiciji, biti održana besjeda i uručena Zmajeva nagrada za poeziju.
Besjedu “Srbija 1914.” održaće dr Mira Radojević a Zmajevu nagradu za najbolju pjesničku knjigu objavljenu na srpskom jeziku protekle godine primiće Dejan Aleksić, za zbirku pjesama “Biti”, u izdanju Kulturnog centra Novi Sad.

O nagrađenoj knjizi govoriće prof. dr Bojana Stojanović Pantović a stihove iz nagrađene zbirke kazivaće dramski umjetnik Nenad Maričić.

Svečanost povodom Dana Matice srpske počinje u 19 sati.

Ova najstarija srpska književna, kulturna i naučna institucija osnovana je u Pešti 1826. godine, u vrijeme oslobađanja Srbije od viševjekovne turske vlasti i jačanja svjesti o potrebi da se srpski narod u punoj mjeri uključi u savremene evropske tokove, uz očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta.

Djelovanje Matice srpske od početka je bilo usmjereno na predstavljanje srpske kulture u Evropi a s druge strane na prosvjećivanje naroda, pa je u tom cilju razvijena bogata izdavačka djelatnost, čija je osnova bila čuveni Letopis, pokrenut 1824. godine a koji izlazi i danas.

Matica srpska je 1864. godine preseljena iz Pešte u Novi Sad, koji je od tada nazvan Srpskom Atinom, jer se smatralo da su se oko Matice srpske okupljali najobrazovaniji i najmudriji ljudi.

Danas Matica srpska ima oko 2.000 saradnika, koji su uključeni u više desetina naučnih i razvojnih projekata, u okviru njenih sedam odjeljenja.