Crnoj Gori će do 2022.godine nedostajati minimalno 300.000 m2 plaža za normalno odvijanje turističke sezone navodi se u polaznim konstatacijama Strategije održivog upravljanja plažama u Crnoj Gori iz 2017. godine.

Saglasno toj strategiji, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je, u skladu sa važećom planskom dokumentacijom, od 2018. godine raspisalo 36 javnih poziva za zakup obale za izgradnju novih kupališta prema planskim dokumentima.

“Novostvorene vrijednosti su vlasništvo države Crne Gore, te kao takve predstavljaju jasan javni interes, odnosno dobro u javnoj upotrebi, što je i precizno navedeno u svakom pojedinačnom ugovoru. JPMD paralelno radi na obezbjeđivanju značajnih sredstava preko međunarodnih fondova, kako bi se maksimalno uspješno realizovali projekti revitalizacije pet javnih plaža (Mogren, Pržno, Petrovac, Sutomore, Žukotrlica), od kojih je samo za Sutomore i Žukotrlicu neophodno obezbijediti oko 13 miliona eura”, saopšteno je iz JPMD.

Strategija održivog upravljanja plažama u Crnoj Gori (od avgusta mjeseca 2017. godine) je, pored ostalog, dala pravce daljeg razvoja, unaprijeđenja, tematizacije i standardizacije plaža na crnogorskoj obali. Potvrdila je opredjeljenje JPMD da u svim narednim aktivnostima davanja u zakup/na korišćenje dijelova morskog dobra, kako dugoročnim tako i kratkoročnim, prioritet moraju imati plaže/kupališta.

“Sami postupak javnog raspisa, osim uredne planske dokumentacije, podrazumijeva saglasnosti lokalnih samouprava, nadležnih institucija, a zatim resornih Ministarstava i, u konačnom, Vlade Crne Gore. Upravljanje plažama i kupalištima, kao bitnim segmentom turističke ponude Crne Gore, definisano je kao jedan od prioriteta u radu JPMD, koji pored uređenja, opremanja i standardizacije postojećih prirodnih i izgrađenih plaža, obuhvata i izgradnju i uređenje novih kupališta saglasno planskim dokumentima”, ističu u JPMD.

Podsjećaju da su postupajući saglasno Zakonom utvrđenim nadležnostima, prepoznali problem nedostatka plažnih površina i potrebu intenzivnijeg razvoja kupališta kao bitnog segmenta turističke ponude. Stoga su radi kvalitetnog pristupa rješavanju problema, saglasno Zakonu, angažovali Konzorcijum koji čine „Hotelsko i destinacijsko savjetovanje“ d.o.o iz Zagreba, Fakultet za menadžment u ugostiteljstvu i turizmu iz Opatije, Urbanistički institut Hrvatske d.o.o. iz Zagreba i društvo „Proficiscor“ d.o.o. iz Zagreba, koji je uradio Strategiju održivog upravljanja plažama u Crnoj Gori.

 

 

 

Izvor: Radio Jadran