Foto: Hercegovina Promo

 

Fotografija Hercegovačke Gračanice na Crkvini opasane obacima i maglom.