Foto: Hercegovina Promo

Crkva Svetog Joakima i Ane nalazi se u selu Humac, u Fatničkom polju. U periodu od jeseni do proljeća polje je najčešće pod vodom, pa se crkva u tom periodu nalazi na ostrvu, a mještani joj nemaju pristup.