Na području Centra javne bezbjednosti /CJB/ Trebinje u prva tri mjeseca ove godine ukupan broj krivičnih djela smanjen je za oko 10 odsto u odnosu na isti period prošle godne, rekao je danas novinarima zamjenik načelnika Centra Milivoje Vuković.
Vuković je naveo da je smanjen i broj evidentiranih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 30,88 odsto, a broj saobraćajnih nezgoda za oko dva odsto u odnosu na isti period 2014. godine.

 

“Ako ovim podacima dodamo i činjenicu da u izvještajnom periodu nije bilo evidentiranih teških krivičnih djela kao što su ubistva, teška ubistva, otmice, krivična djela sa obilježjima terorizma i ekstremizma, stanje bezbjednosti možemo ocijeniti kao dobro”, rekao je Vuković.

On je istakao da u prva tri mjeseca nisu evidentirani maloljetnici kao počinioci krivičnih djela, napominjući da je jedan od pokazatelja dobrog rada policije i saradnje sa građanima hvatanje devet izvršilaca na mjestu izvršenja, što je rezultiralo rasvjetljavanjem osam krivičnih djela.

Vuković je naglasio da koeficijent ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela iznosi 82,81 odsto, dok je koeficijent rasvijetljenosti po nepoznatom počiniocu 70,27 odsto.

Centar javne bezbjednosti Trebinje podnio je Tužilaštvu BiH dva izvještaja protiv sedam lica za četiri krivična djela ratnog zločina počinjenih na Srbima.

Načelnik Sektora policije Bojan Dabić ocijenio je kao dobro stanje iz oblasti javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području Centra.

“U prva tri mjeseca evidentirano je 68 prekršaja, što je manje za 26,1 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Ovi pokazatelji rezultat su proaktivnog djelovanja policijskih službenika na mjestima gdje su se dešavali prekršaji iz ove oblasti”, istakao je Dabić i dodao da nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, odnosno u kome je učestvovalo pet ili više lica.

On je dodao da su pojačane aktivnosti rezultirale smanjenjem broja saobraćajnih nezgoda koje su prouzrokovali vozači pod dejstvom alkohola i mladi vozači.

Izvor: Srna