Центар јавне безбједности Требиње позива све грађане који су власници оружја за личну безбједност, а чији је оружни лист истекао да изврше замјену оружног листа до 30. јуна 2017. године како је прописано измјенама и допунама Закона о оружју и муницији.

Такође, сви они коју су предали оружје надлежним полицијским станицима до 30.12.2016. годие, сада имају могућност да замијене оружни лист за предато оружје и да га на тај начин поврате. Рок за подношење захтјева за издавање оружног листа у оваквим ситуацијама је, такође, 30. јун 2017. године.

Оружни лист за оружје за личну безбједност издаје се са роком важења од десет година, изузев за лица старија од 65 година живота којима се оружни лист издаје са трајним важењем.

Власнику оружја за личну безбједност који до 30.јуна 2017. године не поднесе захтјев за замјену неважећег оружног листа, изрећи ће се новчана казна у износу  од 1.200 до 1.500 КМ и заштитна мјера одузимања оружја.

ЦЈБ Требиње