S obzirom na predstojeću sezonu godišnjih odmora kada je povećan broj zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata, danas je načelnik Odjeljenja za pravne i kadrovske poslove Centra javne bezbjednosti Trebinje, Bora Dobranić apelovala na građane da izvrše uvid u lična dokumenta i na vrijeme podnesu zahtjev za zamjenu istih kako bi izbjegli nepotrebna čekanja i gužve na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata.

 

„Za sada nema gužvi, svi zahtjevi se obrađuju i dokumenta izdaju u zakonom predviđenom roku“ rekla je u izjavi za medije i dodala da su, u par slučajeva, građani čekali više od 15 dana iz razloga neusaglašenosti nekih podataka u matičnim službama i našim evidencijama, npr. ime oca u matičnim knjigama piše Sava a u  našoj evidenciji Savo odmah nastaje problem i mora se vršiti ispravka pojasnila je načelnik Dobranićeva.

 

„Radno vrijeme na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata je od 07,00 do 15,00 časova. Ranijih godina, kako vam je i poznato, nije bilo potrebe za drugom smjenom ali ukoliko se ukaže i najmanja potreba mi smo spremni odmah početi sa radom u dvije smjene“ rekla je Dobranićeva odgovarajući na pitanje novinara.

 

Ona je ovom prilikom podsjetila građane i na mogućnost korištenja SMS servisa koji je u funkciji od 20.novembra 2014.godine a kojim je građanima omogućeno da trenutni status dokumenta provjere slanjem SMS poruke na broj telefona 091 – 110 – 122.

Da bi poslali poruku na ovaj broj i saznali status dokumenta preduslov je da građani eidentiraju svoj broj telefona kod nadležnog organa za izdavanje dokumenata prema mjestu prebivališta.

 

Zakonom o ličnoj karti državljana BiH,  imalac lične karte dužan je da  podnijeti zahtjev za zamjenu lične karte najkasnije 15 dana prije datuma isteka važenja lične karte, a ukoliko to ne učini, lična karta prestaje da važi sa datumom isteka.  U slučaju isteka roka važenja vozačke dozvole, lice uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu (uvidom u važeću ličnu kartu).