Nekada prijeka potreba, danas samo turistička atrakcija. Kola na Trebišnjici, čuveni dolapi. Koristila su se za navodnjavanje.
Prvo kolo na Trebišnjici okrenulo se sredinom 18 vijeka. Ideju su donijeli Trebinjci koji su bili u Meki i Medini i ovakva kola vidjeli na rijeci Nil.

 

 

Izvor: ATV