Foto: Hercegovina Promo

Na fotografiji se nalazi i spomen obilježje i kapela kod jame Pandurice, koja se nalazi nepuna tri kilometra od Ljubinja, uz put za Trebinje.