Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić izjavio je da će sredstva koja se prikupe od poreza resorno ministarstvo usmjeriti prvo na unapređenje zdravlja ljudi, a preostala dio biće raspoređen prema rezultatima rada.
“Opredjeljenje resornog ministarstva i Vlade Republike Srpske jeste da je zdravstveni sistem nastao i postoji zbog osiguranika i naših stanovnika. Mi ćemo raditi na tome da ne dovedemo u pitanje liječenje, prevenciju i suzbijanje zaraznih bolesti”, rekao je Bogdanić sinoć za Radio-televiziju Republike Srpske.

On je naveo da je Vlada Republike Srpske na jučerašnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Srpske, donijela jedan od zaključaka kojim se omogućava zdravstvenim ustanovama da izvrše reprogram.

“Obavezujemo zdravstvene ustanove da urade reprograme, da tekuće plaćanje bude sa porezima i doprinosima i da odgovornost za neplaćanje snose direktori zdravstvenih ustanova”, istakao je Bogdanić.

On je dodao da će, u slučaju neplaćanja obaveza, resorno ministarstvo naložiti Fondu zdravstvenog osiguranja da može za narednu tranšu prvo da uplati poreze i doprinose, a onda da doznači preostala sredstva zdravstvenoj ustanovi.

Bogdanić je rekao da je Vlada Srpske donijela odluku o ograničavanju zapošljavanja drugih radnika i produžavanju ugovora radnicima na određeno vrijeme.

“Predvidjeli smo i mjeru da nam se zdravstvene ustanove obrate ako imaju potrebu za zdravstvenim radnicima, da uradimo preraspodjelu iz nekih drugih ustanova gdje ima viška radnika”, dodao je Bogdanić.

On je rekao da Fond zdravstvenog osiguranja neće doznačavati sredstva za radnike koji budu zaposleni i kojima budu produženi ugovori o radu bez saglasnosti resornog ministarstva.

Bogdanić je naveo da je, zaključno sa jučerašnjim danom, 244 radnika steklo uslove za penziju, ali da nisu penzionisani zbog neizmirenih poreza i doprinosa.

“Vlada je donijela odluku da obezbijedi sredstva, a da putem Fonda zdravstvenog osiguranja zdravstvenim ustanovama doznači za svakog radnika koji je stekao uslove za penziju i da time doprinesemo rasterećenju zdravstvenog sistema”, pojasnio je Bogdanić.

On je napomenuo da je ukupno 29 zdravstvenih radnika, od kojih 10 ljekara i 19 medicinskih sestara, u prošloj godini otišlo iz Republike Srpske.

Bogdanić je rekao da je Vlada donijela zaključak, kojim je obavezala resorno ministarstvo i zdravstvene ustanove da uvedu potpunu kontrolu procedura provođenja javnih nabavki.

On je naveo da će resorno ministarstvo formirati timove koji će pregledati specifikaciju tenderske dokumentacije, davati saglasnost na raspisivanje tendera, te nakon provedene procedure obavezati zdravstvene ustanove da o tome obavijeste resorno ministarstvo.

“Na taj način, mi ćemo pratiti cijene za pojedine namirnice, lijekove, ortopedska pomagala u svim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj i procedure koje provodi Fond zdravstvenog osiguranja”, zaključio je Bogdanić.