Atanasije Popović rođen je 30. januara 1885. godine u Trebinju. Studirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču, kod poznatog profesora J. Jungwirtha.

U najranijim godinama, mladi Atanasije ispoljavao je slikarski talenat, kada je radeći u očevoj trgovini skicirao portrete kupaca. Imao je sreće da se u to doba susretne sa takođe mladim akademskim slikarem i ikonopiscem Markom Gregovićem iz Petrovca iz Crne Gore, koji se pored slikanja pejzaža i portreta uspješno bavio slikanjem ikona i ikonostasa. Put je Gregovića nanio u Trebinje da izradi ikonostas u Sabornom hramu posvećenom Preobraženju Gospodnjem. Uvidjevši kako je mladi Atanasije talentovan, Gregović ga prihvata kao pomoćnika u slikanju ikonostasa za ovu crkvu. Po završetku ovog ikonostasa za ovu crkvu 1907. godine, Popović je radio ikone i ikonostase u seoskim crkvama po Hercegovini.

Atanasije Popović je imao sreću što ga je Marko Gregović uputio u slikarske vještine, pomogao mu da se izrazi i naveo ga da ide na studije na Slikarsku akademiju u Beč 1910. godine.

Za vrijeme studija Popović se isticao marljivošću i talentom. Studije završava 1914. godine s pohvalama i nagradom pred  I svjetski rat. Mladi slikar ostaje i dalje u Beču odakle sa simpatijama prati borbu svojih zemljaka. To raspoloženje prenosi i u svoje slike, koje je stalno radio i povremeno izlagao. Pored religioznih tema slikao je portrete, hercegovačke, dalmatinske i bosanske krajolike i mrtve prirode. Najranija djela odaju uticaj bečkog akademizma. U kasnijim godinama formalno usvaja način impresionista.

Poslije rata se vraća u domovinu, jedno kraće vrijeme boravio je u Đakovu, a zatim se najviše zadržava u Dubrovniku u kojem je proveo posljednje godine života i gdje je sahranjen 1948. godine.

HP, jul 2013.