Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić i direktor privrednog društva „Energy Financing Team SE Bileća“ d.o.o. Bileća Ranko Čokorilo potpisali su danas u Banja Luci Ugovor o koncesiji za izgradnju i korištenje solarne elektrane na području opštine Bileća, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva RS.

Ovom privrednom društvu Vlada Republike Srpske je u aprilu ove godine dodijelila koncesiju za izgradnju i korištenje solarne elektrane na području opštine Bileća.

Кoncesija je dodjeljena na period od 50 godina, a period projektovanja i izgradnje će se realizovati u periodu tri godine.

Ugovorom o koncesiji definisana je instalisana snaga solarne elektrane sa fotonaponskim ćelijama od 60MW, sa planiranom godišnjom proizvodnjom od 84GWh, a koncesionar će, u periodu trajanja koncesije, proizvedenu električnu energiju prodavati na tržištu, uključujući i pravo izvoza.

Кoncesionar će, u skladu sa Ugovorom, nakon izgradnje solarne elektrane, u budžet Republike Srpske, plaćati koncesionu naknadu u iznosu od 0,0055КM/КWh, od čega će 95% sredstava biti usmjereno u budžet opštine Bileća.

Takođe, koncecionar je prije potpisivanja koncesionog ugovora u budžet Republike Srpske uplatio jednokratnu naknadu u iznosu od 700.000 КM.

Ukupna procijenjena vrijednost investicije za realizaciju projekta u periodu trajanja koncesije iznosi 104.361.649 КM.

 

 

 

 

Izvor: Radio Bileća