Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u saradnji sa Opštinom Bileća i Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Trebinja organizuje novi ciklus obuka i mentoringa za inovativne početnike u poslovanju koji će se realizovati u okviru Akcelerator programa tokom oktobra, novembra i decembra ove godine u Bileći.

Javni poziv za učešće u Akcelerator programu otvoren je danas i trajaće do 9. oktobra 2019. godine. Zainteresovani pojedinci ili timovi mogu se prijaviti putem obrasca koji se nalazi na veb stranici Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća www.rars-msp.org i Preduzetničkom portalu Republike Srpske www.preduzetnickiportalsrpske.net.
Akcelerator program namijenjen je početnicima u poslovanju zasnovanim na inovaciji, znanju i novim tehnologijama sa potencijalom rasta koji žele da što prije pronađu tržište za svoje proizvode/usluge.

Podrška obezbjeđena ovim programom obuhvata: besplatnu obuku tokom koje učesnici dobijaju znanje potrebno za poslovni uspjeh, besplatnu savjetodavnu podršku mentora sa preduzetničkim iskustvom i znanjem iz određenih oblasti, administrativnu i tehničku podršku za korišćenje sredstava iz različitih programa finansiranja, mogućnost predstavljanja poslovnih planova potencijalnim investitorima, promociju i međunarodno povezivanje.
Najuspješnije pojedince ili timove Agencija će na kraju ciklusa i nagraditi.
Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća provela je tokom prošle godine u Banjoj Luci i Prijedoru dva ciklusa akcelerator pilot programa koji je uspješno prošlo 19 timova. Dvije najbolje poslovne ideje nagrađene su novčano, a pet ih je dobilo priliku da se dalje razvijaju u okviru preduzetničkih inkubatora.
Pilot program razvijen je u okviru projekta ACCELERATOR koji je sufinansirala Evropska unija iz sredstava Evropskog regionalnog razvojnog fonda i IPA sredstava u okviru Dunavskog transnacionalnog programa a u kojem je učestvovala i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Izvor: Radio Bileća