Štab za vanredne situacije opštine Bileća donio je Zaključak o izmjeni Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u opštini Bileća

1. U Zaključku o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona ( COVID-19) u opštini Bileća broj 11.05/8-81-69/20 od 23.06.2020. godine , tačka 1. mijenja se i glasi:
„ 1. U cilju prevencije širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji opštine Bileća i zaštite i spasavanja stanovništva do 20.jula 2020.godine zabranjuju se sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica.“

2. Tačka 2. mijenja se i glasi:
„2. Do 20. jula 2020.godine ograničava se radno vrijeme ugostiteljskim objektima za ishranu i piće od 06.00 do 23.00 časa.”

3. Tačka 4. mijenja se i glasi:
„4. Do 20.jula 2020. godine dozvoljavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva porodice, omladine i sporta i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

Izvor: Radio Bileća