Održan je sastanak Štaba za vanredne situacije opštine Bileća. Na sastanku je donesen Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona u opštini Bileća.

1. U cilju prevencije širenja virusa Кorona (SARS-CoV-2 i COVID-19) bolesti na teritoriji opštine Bileća i zaštite i spasavanja stanovništva nalaže se provođenje sledećih mjera:

1) Zabranjuje/u se do 11.05.2020.godine:
-sva javna okupljanja
– rad ugostiteljskim objektima za ishranu i piće izuzev objekata iz tačke 2. podtačka 2. alineje 7. i 8. ovog Zaključka
– rad fitnes centrima
– rad dječijim igraonicama
– rad privatnim stomatološkim ambulantama
– rad priređivača igara na sreću, osim priređivača internet igara i lutrijskih igara na sreću, osim klasične tombole
– rad sportskih organizacija i škola sporta, te treninga i organizovanja takmičenja za sportiste svih kategorija i
– obavljanje uslužnih i zanatskih djelatnosti čije obavljanje zahtjeva neposredan kontakt sa korisnicima(frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje i djelatnosti za njegu i održavanje tijela).

2. Ograničava se rad:
1) Od 07:00-15:00 časova u periodu od 28.04.-30.04.2020.godine:
– Tržnica na malo, pijace i stočne pijace
2) Od 07:00-19:00 časova u periodu od 28.04.-11.05.2020.godine:
– Trgovinama na veliko
– Trgovinama prehrane/ robe široke potrošnje
– Subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača(isključivo u pogledu prodaje njihovih proizvoda)
– Trgovinama informatičkom i telekomunikacionom opremom
– Trgovinama bijelom tehnikom, vodo materijalom i sanitarijama, građevinskim materijalom, auto dijelovima, dijelovima za poljoprivredne mašine, elektro materijale, namještajem, keramikom i bojama i lakovima,
– Trgovinama stočne hrane
– Ugostiteljskim objektima koji mogu vršiti dostavu hrane i pića i šaltersku prodaju hrane i pića, bez mogućnosti usluživanja i konzumiranja unutar i ispred ugostiteljskog objekta
– Subjektima koji vrše dostavu hrane za obavljanje te djelatnosti,
– Javnim kuhinjama putem šalterske prodaje, bez posluživanja u objektima
– Apotekama i poljoprivrednim apotekama
– Benzinskim pumpama i plinskim pumpnim stanicama za dio pumpe i stanice u kome je smješten prodajni objekat bez vremenskog ograničavanja rada kada je u pitanju prodaja goriva, drugih naftnih derivata i plina.

3) Od 07:00-15:00 časova u periodu od 01.05-11.05.2020.godine tržnica na malo ( pijaca)

4) Od 06:00-13:00 časova u periodu od 01.05.-11.05.2020.godine stočnim pijacama

5) Ostale trgovine na malo neprehrambenom robom koje posluju kao zasebni prodajni objekti, a koje nisu obuhvaćene tačkom 2. podtačkom 2. ovog Zaključka neće raditi do 01.05.2020.godine od kada im se odobrava ograničeno radno vrijeme do 11.05.2020.godine od 07:00-19:00 časova.

3. U periodu iz tačke 2. ovog Zaključka ugostitelji koji posluju u ugostiteljskom objektu za smještaj mogu bez vremenskog ograničenja pružati usluge smještaja, a usluge ishrane i pića mogu pružati samo gostima kojima pružaju usluge smještaja.

4. Svi subjekti iz tačke 2. ovog Zaključka dužni su organizovati rad uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

5. Republički organi uprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlaštenja dužni su organizovati svoj rad kako slijedi:

1) U svim organizacionim jedinicama republičkih organa uprave i ostalih subjekata koji vrše javna ovlaštenja organizovati rad sa minimalnim brojem potrebnih izvršilaca na licu mjesta, a ostala lica uputiti na rad od kuće.
2) Na ulazu u sve službene prostorije organa iz ove tačke koje pružaju usluge građanima ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa, onemogućiti zadržavanje u prostorijama organa i pravljenja dužih redova u zatvorenom prostoru.
3) Održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima od najmanje 2 metra, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene.
6. Nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi inspekcija i komunalna policija.
7. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Izvor: Radio Bileća