JU Osnovna škola “Sveti Sava” organizivala je humanitarnu akciju dodjele paketića i školskog pribora povodom darivanja za vrijeme vaskršnjih praznika kao i organizovanja novog vida online nastave, odnosno nastave na daljinu za učenike područnih odjeljenja Meka gruda i Divin.
Uprava škole osmislila je ovu akciju u dogovoru sa Školskim odborom .
“Na Mekoj grudi imamo 16 učenika, dok na Divinu imamo 3 učenika. Donator školskog pribora je Škola od svojih sredstava. Roditelji i učenici su se oduševili i baš prijatno prihvatili ovu akciju. Dodjela pribora je obavljena u prostorijama škole Meka gruda i svi roditelji su se odazvali akciji i preuzeli školski pribor”, rekao je predsjednik Školskog odbora Srđan Milošević.
V.d. direktora osnovne škole “Sveti sava” Ljudmila Milošević rekla je da su u ovim danima borbe protiv virusa korona kao i sprovođenja online nastave razmatrali kako mogu pomoći da podstaknu učenike.
“Kao v.d.direktor škole imam uvid o angažovanosti naših učenika kao i ostali nastavnici. Uvidjeli smo da su s obzirom na sve poteškoće učenici iz područnih odjeljenja maksimalno uključeni u sve aktivnosti i maksimalno se trude da ispune sve svoje zadatke i obaveze. Većina učenika je iz višečlanih porodica kao i porodica teže materijalne situacije. S obzirom da smo u periodu Vaskrsa i vremena darivanja u dogovoru sa Školskim odborom odlučili smo se da im kupimo školski pribor za naredni period”, naglasila je Miloševićeva.
Istakla je kako je dok su uručivali poklone ganulo koliko su roditelji i učenici zahvalni i oduševljeni da su ih se sjetili.
“Naš skroman doprinos donio je osmjeh na mnoga lica kao i radost. Iskoristila sam priliku da razgovaram sa roditeljima i svi su zadovoljni online nastavom kao i našim nastavnicima koji su uvijek tu za dodatno objašnjenje, pomoć i podršku”, dodala je Miloševićeva.