Bilećko preduzeće Vodovod, tokom proteklih jedanaest godina, nagomilalo je dugove veće od 6,5 miliona maraka za neplaćenu električnu energiju.

 

Izmirivanje višemilionskih dugovanja za struju, čine samo jedan dio protokola, koji su potpisali predstavnici Vodovoda, Opštine Bileća i zavisnih preduzeća Elektro Hercegovine i Hidroelektrana na Trebišnjici, odnosno Elektroprivrede Republike Srpske. Vodovod je, poslije jedanaest godina, i povećanja cijena utrošene vode, počeo da plaća račune za struju, za tekuću potrošnju.

Računi Vodovoda deblokirani su od prvog jula. Јedan od uslova da Vodovod počne da plaća obaveze, bio je povećanje cijene metra kubnog vode za pedeset odsto. Trenutno iznosi 98 pfeninga i ta cijena pokriva najveći dio troškova. Kontraefekat je smanjenje stepena naplate za tri procenta u odnosu na prošlu godinu.

– Likvidnost je solidna za prvih devet mjeseci, možda će biti lošija do kraja godine zbog smanjene potrošnje vode, a cijena struje ostaje ista, iako smo potrošnju smanjili poboljšanjem kvaliteta mreže – kaže direktor Vodovoda Borislav Vukoje.

Oko trideset hiljada maraka za struju, Vodovod plaća od prvog avgusta. Kažu da su smanjili i unutrašnje troškove za oko šest hiljada maraka, a uvećane račune osjetili su i potrošači.

Dio cjevovoda datira iz austro-ugarskog perioda, ne postoji uvid u četerdesetak kilometara mreže, a gubici vode su čak 65 odsto. Sadašnjim prihodima preduzeće pokriva samo tekuće obaveze.

– Ne možemo da nabavimo opremu i materijal da bi smanjili gubitke, jer smanjenjem gubitaka smanjili bi i troškove električne energije – kaže Vukoje.

Uplatom avansa od dva miliona maraka na račun Opštine, na ime potopljenog zemljišta, prema Protokolu, bio bi plaćen dio duga. Ostatak, od oko 2,5 miliona maraka glavnice treba da bude reprogramiran. Na trajno rješenje – rekonstrukciju i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže, kroz projekat “Vodovodi i kanalizacija Republike Srpske”, Opština Bileća i preduzeće Vodovod, čekaće još najmanje godinu dana.

Izvor: RTRS