Kombinacija Bik i Ribe u ljubavi najčešće poseduje naglašen potencijal za ostvarenje dobrog slaganja i vrlo harmoničnog ljubavnog odnosa tj ljubavne veze. Bez obzira na to što su Bikovi generalno više okrenuti ka praktičnoj strani života i vole da i u ljubavi snažno uživaju u čulnim zadovoljstvima, ipak često mogu pronaći zajednički jezik sa Ribama koje ljubav najčešće doživljavaju na jedan dublji način kao potpuno sjedinjenje dvaju duša i kao njihovo spajanje u Jedno biće.

Ono što može u značajnojoj meri uticati na ostvarenje snažnije međusobne bliskosti kod ovog ljubavnog para je i obostrana potreba za ostvarenjem romantičnog ljubavnog odnosa koji često podrazumeva romantične izlaske sa večerama pod svetlošću sveća i uz dobro vino, duge i neobavezne šetnje parkovima, izlete u prirodu, svakodnevno opuštanje uz omiljene filmove i serije, svilenu posteljinu, itd. Takođe, ovaj ljubavni par često nastoji da se zajedničkim snagama suprotstavlja svim teškoćama svakodnevnice.

 

Ono što može povremeno izazivati javljanje nesporazuma u ovoj ljubavnoj vezi može biti nedovoljna spremnost Bika da sasluša i bolje razume neke želje, potrebe i osećanja kod Riba. Iz tog razloga može dolaziti do javljanja nekih neslaganja i nesuglasica jer ribama se i češće može događati da nisu u ljubavi najispunjenije tj lako se može događati da im neka očekivanja u ljubavi nisu ispunjena na priželjkivani način.

Bikovima u ovakvoj ljubavnoj vezi često može smetati potreba Riba da se povremeno povuku u neki svoj svet pun mašte i raznih ideala kao i potreba za sanjarenjem i pravljenjem nekih dugoročnijih planova iz razloga što si Bikovi sačinjeni od trenutka i realnosti oslanjajući se uglavnom na opipljive i prizemne stvari žele da realnim sagledavanjem mogućnosti dođu do ostvarenja veće sigurnosti u životu. Dodatno kombinacija Ribe i Bik u ljubavi može ukazivati i na izraženiju opasnost od povremenog javljanja snažnijeg emotivnog zahlađenja ljubavnog odnosa (naročito ukoliko su relevantni aspekti za ljubav u ličnim horoskopima kod ovog ljubavnog para nepovoljniji) iz razloga što se Bikovi ne pokazuju naročito veštim da pruže utehu i podršku Ribama u situacijama kada im je to potrebno a takođe Bikovima često može u većoj meri smetati i povremeno nervoznije ponašanje Riba.

Generalno uz adekvatan obostrani pristup u ponašanju, načinu komunikacije kao i uz postojanje dovoljno harmoničnih aspekata u ličnim horoskopima ovog ljubavnog para, postoje naglašene mogućnosti za ostvarenje vrlo istrajne ljubavne povezanosti i dugotrajne ljubavne veze.

Autor: Olivera Petković
Izvor: www.astrum.co.rs