Nasipi su sigurni i rijeka Sava ne prodire više u Semberiju, objavio je danas gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
Prema njegovim riječima, u poplavljenom području kod Rače voda je 1,3 metra viša od nivoa Save, zbog čega će na prijedlog stručnjaka i uz odobrenje Republičkog kriznog štaba biti presječen dio nasipa kako bi voda iz poplavljenih sela otekla u Savu i Drinu.

Mićić je rekao da će biti prekopano stotinjak metara nasipa kod Stare Rače. On kaže da je nakon višednevne borbe za odbranu Crnjelova, sa 1.200 kuća i 4.000 stanovnika, improvizovani nasip od vreća na Dašnici izdržao.

Kod sela Brodac, Balatun, Velino selo i dijelu Batkovića zaustavljen je dotok i izjednačen nivo voda u Savi i poplavljenom području, čime je smanjen i pritisak na nasip.

Na ovom dijelu nasipa organizovano je dežurstvo kako bi se na vrijeme uočilo i spriječilo eventualno popuštanje utvrde od vreća sa pijeskom.

Mićić je rekao novinarima da u gradu ima dovoljno hrane, voda je ispravna za piće, a konačna potvrda o tome očekuje se u toku dana.

Prema njegovim riječima, evakuisanom i stanovništvu u poplavljnom području potrebni su hrana, voda i ćebad, a ljudstvo i oprema biće danas angažovani u dijelu i sela koja su bila na udaru drinskog poplavnog talasa, Amajlije, Popovi i Dvorovi.

U naselju Janja u toku je čišćenje i dezinfekcija terena, a u gradskom jezgru ispumpavanje vode iz podruma i sa dijelovi ulica.

Izvor: Srna, Foto: google.com