Odbor Javnog radio-televizijskog sistema u BiH juče je postigao saglasnost o novom modelu naplate RTV takse putem računa za električnu energiju.
Odbor sistema donio je na sjednici u Sarajevu odluku da RTV taksa u ovoj godini bude zadržana na dosadašnjem nivou od 7,5 KM koja je na snazi već tri godine.

Ovaj prijedlog biće zvanično dostavljen nadležnim institucijama BiH, saopšteno je iz Odbora.

Istovremeno, Odbor sistema pripremiće i alternativni model naplate RTV takse. Do prihvatanja novog modela RTV taksa će biti naplaćivana uz račune fiksne telefonije o čemu su parafirani ugovori javnih RTV servisa i dominantnih telekom operatera.

Članovi Odbora informisani su o toku procesa digitalizacije i obavezama koje moraju izvršiti tri javna RTV servisa.

Jednoglasno je prihvaćen revizorski izvještaj nezavisnog revizora koji se odnosi na naplatu RTV takse za 2012. i 2013. godinu.

Izvor: Srna