Mnogo bure i polemike na početku ove godine je izazvala primjena novog Pravilnika o oslobađanju od PDV i trošarina za robu uvezenu u ličnom prtljagu osoba koje putuju iz trećih zemalja u Republiku Hrvatsku, a brojni su građani sa obje strane granice koji su se našli u nedoumici kada su u pitanju ove odredbe.

Ono što je predstavljeno kao novitet u ovom pravilniku, odredba o ograničenju od 300 kuna vrijednosti robe koju građani Hrvatske mogu prenijeti po povratku iz BiH u matičnu državu je de fakto odredba koja je na snazi još od 1. jula 2013. godine.

U dopisu koji je u posjedu našeg portala, a koji je kao odgovor jednom od udruženja poslodavaca u BiH uputio Središnji ured Carinske uprave Hrvatske iz Zagreba 25. februara ove godine striktno se navodi da po pitanju ograničenja vrijednosti uvoza u ličnom prtljagu građana nema novih pravila u Pravilniku koji je stupio na snagu 1. januara 2021. godine.

Ono što je svakako ključno kada je u pitanju prekogranična kupovina i vrijednosno oslobođenje od uvoznih davanja jeste Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu u kome se definišu oblasti sa obje strane državne granice koje se tretiraju kao pogranično područje i na koje se odnosi oslobađanje od pomenutih uvoznih davanja.

Uvidom u ovaj sporazum (cjelokupan možete pogledati na linku OVDJE) jasno je da se pograničnom zonom smatra područje od pet kilometara sa obje strane državne granice, ali i naselja koja su definisana Dodatkom A i Dodatkom B ovog sporazuma.

U Dodatku A međudržavnog sporazuma RH i BiH pojedinačno su navedena naselja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koja se smatraju pograničnim područjem i za koja važe vrijednosna oslobođenja od uvoznih davanja. To su između ostalog Dubrovnik, Slano, Cavtat, Plat, Srebrno, ali i brojna druga naselja na ovom području koja taksativno možete pronaći na stranicama Dodatka A gore priloženog sporazuma od stranica 23 do 28.

Kako se navodi u dopisu Središnjeg ureda Carinske uprave Hrvatske od 25. februara koji je potpisao ravnatelj Hrvoje Čović stupanjem na snagu novog Pravilnika postupanje carinskih službenika u odnosu na stanovnike pograničnih područja nije se mijenjalo, te nebi trebalo da su izazani problemi u prekograničnom prometu između dvije zemlje.

Iako su mediji u proteklom periodu bili prepuni tekstova kako je došlo do promjena u prekograničnom prometu, očigledno je iz pomenutih dokumenata da su to samo bili pompezni naslovi koji su iskorišteni kako bi se građani doveli u nedoumicu i neodlučnost kada je kupovina u susjednoj državi u pitanju.

DJ.S.

HP, mart 2021.