Područje opštine Berkovići nalazi se na nadmorskoj visini od 500 do 1000 metara. Smještena je u Dabarskom polju u Istočnoj Hercegovini. Kroz opštinu protiče rijeka Opačica, i izvire rijeka Bregava. Na teritoriji opštine se nalazi planina Hrgud, i pećine Ratkovača i Sunićka pečina. Najveći broj stanovnika od njih oko 3.800 nastanjen je u prigradskim naseljima.

 
Od značajnog kulturno-istorijskog naslijeđa vrijedi izdvojiti ostatke crkve Svetog Ilije, koji potiču iz XIV vijeka, crkvu na Trusini i Ljutom Dolu, kao i crkvu Svete Trojice u hateljima. Stari grad Koštun koji datira još iz ranog srednjeg vijeka, a imao je šest kula. Ništa manje nisu interesantne ni nekropole stećaka koje se nalaze u dabru, Predolju, Potkomu, Dolu i drugim selima.

U Potkomu se nalazi pećina Petkovača, koja je isprepletana podzemnim hodnicima i bogato ukrašena pećinskim nakitom, ali na žalost još nije arheološki istražena. Pored pećine se nalazi vodopad rijeke Opačice visok preko 150 metara. Iznad naselja Hatelj, u strmim liticama nalazi se takozvana Sunićka pećina dužine oko 300 metara, a na samoj granici sa opštinom Stolac, u Dolu, iz krečnjaka izvire rijeka Bregava.

Površina cijele opštine predstavlja lovište u čijim jamama i pećinama svoj dom pronalaze kuna bjelica, golubovi i jarebica kamenjarka dok se na Dabarskom polju mogu vidjeti jata divljih patki.

Berkovići su mlada opština, koja svojom prirodnom ljepotom i istorijskim naslijeđem zavrijeđuje pažnju.