Na području Banjaluke od početka marta zasađeno je oko 190 komada bjelogoričnog i crnogoričnog drveća, kao i više od 150 ukrasnih žbunova.

“Orezane su i oblikovane krošnje lišćara na više lokacija u gradu, a zasađeno je i 60 kalemljenih formi kuglastog jasena”, rečeno je Srni u Gradskoj upravi.

Od bjelogoričnog drveća sađeni su platan, planinski javor, lipa i jasen, a od četinara smrča.

Do kraja marta planirana je sadnja ukrasnog grmlja u više ulica i oko dječijih igrališta u ulicama Majke Knežopoljke i Majke Jevrosime, te rekonstrukcija uništenih travnjaka.

Programom zajedničke komunalne potrošnje za ovu godinu za održavanje zelenih površina planirano je 1,9 miliona KM.

Za održavanje drveća u drvoredima, parkovima i naseljima, orezivanje, uklanjanje suvih grana, redukciju krošnji, sječu, uklanjanje izdanaka, sanaciju oštećenja i zalijevanje predviđeno je 298.000 KM, a za sanaciju oštećenih i uništenih travnjaka u naseljima, parkovima i uz saobraćajnice 37.000 KM.

Izvor: Nezavisne novine