Tema današnje “Padrino ankete” su humanitarne akcije kojima je  cilj da pomognu oboljele osobe.

Svjedoci smo da nažalost svakodnevno čujemo za veliki broj humanitarnih akcija, kako za djecu, tako i za odrasle, pored uplata na žiro račune, mobilnih linija za uplate postoji i institucionalno rešenje za ovakve situacije. Riječ je o Fondu solidarnosti.

Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu osnovan je krajem 2017. godine u Republici Srpskoj sa ciljem da se u skladu sa Zakonom o Fondu solidarnosti prikupljaju dodatna finansijska sredstva kako bi se omogućila dijagnostika i liječenje djece u inostranstvu, kada to nije moguće u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj niti u drugim zdravstvenim ustanovama sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ima potpisan ugovor.

Sredstva za Fond solidarnosti prikupljaju se iz više izvora, i to:

– Budžeta RS u iznosu od 0,025% ostvarenih poreskih i neporeskih prihoda u prethodnoj fiskalnoj godini, umanjenih za iznos doprinosa za socijalno osiguranje;

– Posebnog doprinosa za solidarnost na teret budžetskih korisnika, javnih preduzeća, ustanova, organa uprave, upravnih organizacija u iznosu od 5% cijene kupljenog službenog putničkog vozila, osim vozila MUP-a i zdravstvenih ustanova;

– Posebnog doprinosa za solidarnost u iznosu od 0,25% plate zaposlenog lica u RS;- Budžeta opština i gradova u iznosu od 0,025% ostvarenih poreskih i neporeskih prihoda u prethodnoj fiskalnoj godini.

Takođe, privredna društva, preduzetnici, pojedinci, međunarodne organizacije i drugi zainteresovani mogu da doniraju novac ovom fondu za liječenje djece.

Način uplate i prikupljanja sredstava preciziran je Uputstvom koje je dostupno na sajtu (u propisima), a na sajtu su, takođe, dostupni i brojevi računa, kao i primjeri uplatnica.

Mi smo pitali građane Trebinja šta misle o humanitarnim akcijama? Da li učestvuju u nekoj njih? i Koje je njihovo mišljenje o tome na koji način bi se prikupljao novac namijenjen za ove svrhe?

U linku ispod poslušajte anketu

 

Bili ste vrijedni i pisali ste nam i ovoga petka na naš vajber broj 066 183 555.

Izdvojili smo neke od odgovora:

„Podržavam, učestvujem, samo je potrebna kontrola da li sredstva idu u prave ruke, baš onome kome su potrebna“

„Učestvujem, ali ne podržavam jer je danas toliko lažih akcija, svakodnevno o tim prevaramo čitamo i čujemo, zato i mislim da najčešće novac ne ide u prave ruke, užasno je na šta su sve danas ljudi spremni“

„Podržavam iako smatram da bi država trebala da se više uključi u rešavanju ovim problema, jer bolje je pomoći nekome u liječenje nego trošiti novac na neke nepotrebne stvari“

Zdravlje uvijek na prvom mjestu, a mi se nadamo da će  humanitarnih akcija buti sve manje, a i da će svaki čovjek u potpunosti biti zdravstveno osiguran.

HP, mart 2019.