Sa načelnikom Odjeljenja za inspekcijeske i poslove komunalne policije Bojanom Čvorom smo između ostalog razgovarali o nadležnostima Odjeljenja za inspekcijske i poslove komunalne policije, ali i o pozivu koji je ovo odjeljenje uputilo svim vlasnicima ugostiteljskoh objekata da na vrijeme pribave dozvole za zakup javnih površina u gradu.

Čvoro je rekao da je kao i prethodnih godina Odjeljenje za inspekcijeske i poslove komunalne policije uputilo poziv svima koji namjeravaju da koriste javnu površinu u određene svrhe da na vrijeme podnesu zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova.

Vlasnicima ugostiteljskoh objekata smo se i pismeno obratili da bismo ubrzali sve procedure oko pribavljanja dozvola.“

Čvoro je takođe rekao da lokacijeske uslove moraju da posjeduju svi korisnici javnih površina, bez obzira da li se radi o baštama ispred ugostiteljkih objekta, reklamnim objektima, kioscima, štandovima…

„U slučaju kada neko nije na vrijeme obezbijedio lokacijske  uslove komunalna policija u toku redovnih kontrola ili po prijavi, na terenu kontroliše stanje i ukoliko utvrdi da se radi o zauzimanju javne površine bez lokacijskih uslova, izdaje rješenje o uklanjanju pokretnog objekta, a ukoliko se vlasnik istog ogluši i na takvu korektivnu mjeru, izdaje se prekršajni nalog.“

Čvoro je takođe rekao da se u pojedinim oblastima uvodi više reda i da se vrši pojačano i kažnjavanje u odnosu na neke prethodne periode, i dodao da je za dvije godine izdat 1051 prekršajni nalog, zaključno sa 31.12.2018. godine.

Sa Čvorom smo razgovarali i o ciljevima privremene uprave Teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje na čijem je trenutno čelu, budući da je Tripo Ćuk doskorašnji komandir TVJ Trebinje prije nekoliko dana podnio ostavku.

Cijeli razgovor sa načelnikom Odjeljenja za inspekcijske i poslove komunalne policije poslušajte ovdje:

HP, mart, 2019.