Asocijacija žena preduzetnica “ONE” osnovana je s ciljem jačanja ženskog preduzetništva kroz pružanje mogućnosti za međusobno povezivanje preduzetnica, pružanje stručnih savjeta o pokretanju i razvoju biznisa te informacija o finansijskim i edukativnim mogućnostima.

Oni pružaju podršku ženama koje se suočavaju sa teškoćama na putu ostvarenja ekonomske nezavisnosti, bilo da su nezaposlene ili početnice u biznisu. Njihove članice su spremne za ulaganje kapitala i preuzimanja rizika, snažno su posvećene ispunjenju ciljeva i odlučne u stvaranju novih vrijednosti.

Kao što je poznato žene čine više od polovine stanovništva EU, a samo je jedna trećina zastupljena u evropskom preduzetništvu. Slična je situacija i u našoj zemlji gdje je prema podacima Zavoda za statistiku BiH od ukupnog broja žena u BiH 50,6% nezaposleno, tj. od četiri radno sposobne žene u BiH imamo jedva jednu zaposlenu. Broj nezaposlenih se rapidno povećava, a tome svjedoči podatak da je u julu u odnosu na jun 2009.godine 2.300 osoba ženskog pola ostalo bez posla.

Zbog toga smatraju da se ovoj problematici treba posvetiti adekvatna pažnja i da se trebaju kreirati nove politike i programi za podsticaj ženskog preduzetništva.Takođe, neophodno je raditi na njihovom osnaživanju s obzirom da su one jedan od važnih faktora pomoći svojoj porodici.

Upravo zbog navedenog asocijacija One radi na realizaciji projekta pod nazivom “Dani ženskog preduzetništva”, čija je svrha promocija ženskog preduzetništva i poboljšanje razvoja ženskog preduzetništva u BiH.

Naime, cilj im je da u toku ovih dana intenziviraju aktivnosti koje su inače, redovne i uobičajene aktivnosti njihovog udruženja i predstavljaju njegovu glavnu misiju, dakle intenzivirati promociju/prezentaciju, ulogu  i značaj žene preduzetnice u privrednom i društveno-ekonomskom razvoju BiH.

Projekat “Dani ženskog preduzetništva” se sastoji od tri dijela :

1.     Sajam preduzetništva – na kojem će žene preduzetnice predstaviti svoje proizvode. Naime, malo je poznato da su trenutno najuspješniji predstavnici tekstilne industrije upravo žene, da je jedini proizvođač drvenih dječijih igračaka žena, da je vlasnica jedne od najvećih fabrika namještaja u BiH žena. Zbog toga želimo pokazati šta to sve magične ruke jedne žene mogu stvoriti.

2.     Međunarodna konferencija “Snaga žene” – na kojoj će učestvovati preduzetnice i organizacije iz okruženja i EU, gdje će se razgovarati o svim problemima s kojima se susreću žene preduzetnice i gdje će se ponuditi moguća rješenja tih problema.

3.     Gala-koktel party “Lady boss” – na kojem će se prikupiti sredstva za fond “Lady boss start-up” kako bi se pružila pomoć mladim preduzetnicama za dalji rad i afirmiranost, te će biti promovisana i dodijeljena nagrada „Lady boss“ koja će se dodjeljivati svake godine i to u tri kategorije: Lady-young, Lady-iz biznisa i Lady-žena političarka.

Naš cilj je da „Dani ženskog preduzetništva“ postanu tradicionalna manifestacija, koja će promovisati društveni značaj razvoja ženskog preduzetništva u BiH, promovisati preduzetnice kao pozitivne uzore, širiti informacije i razmjenjivati dobra i pozitivna iskustva i mogućnosti za razvoj ženskog preduzetništva, analizirati ključne probleme koji negativno utiču na žene preduzetnice i na razvoj ženskog preduzetništva, smanjiti jaz i pojačati veze među ženama, izraditi nove politike i programe za podršku razvoja ženskog preduzetništva, stvoriti sinergiju i mrežu sa lokalnim i međunarodnim organizacijama koje rade na promociji preduzetništva, pružiti mogućnost ženama preduzetnicama za prezentaciju i promociju, ali i plasman za njihove proizvode, te kroz organizovanje dobrotvornih večera, balova, prezentacija ili promocija, obezbijediti nagradni fond, sredstva za početni podsticaj (start up) najperspektivnijoj ženi preduzetnici u tekućoj godini.

Medijski sponzor projekta je Televizija BHT, a partneri Televizija TV SA i portal eKapija.ba.

Za realizaciju ovog projekta ukupno im je potrebno 50.000 KM. Do sada su prikupili 11.000 KM, od čega je 2.500KM njihovo vlastito učešće.

Izvor: ekapija.ba