Foto: Hercegovina Promo

Proljećna razglednica sa najatraktivnijim trebinjskim mostom i manastirom Hercegovačka Gračanica u pozadini.